Σοβατεπιά pvc

Σοβατεπιά Κατασκεύαζονται από σκληρό η διογκωμένο P.V.C.